Prijava.hr

 • Online sustav za poslovanje turističkih zajednica
 • Prijava gostiju putem web sučelja
 • Mogućnost prihvata prijava elektronskim putem, kompatibilna s postojećim rješenjima
 • Generiranje datoteke za prijavu gostiju MUP-u
 • Evidencija zaduženja i uplata za boravišnu pristojbu i članarinu
 • Generiranje financijskih i statističkih izvještaja za internu upotrebu
 • Generiranje statističkih izvještaja na razini županije
 • Generiranje izvještaja za DZS
 • Sustav je koristilo 28 TZ-ova gradova, mjesta i općina, te jedna TZ županije
 • Evidentirano više od 2,5 milijuna prijava gostiju
 • Nakon pokretanja sustava na razini države, veći dio funkcionalnosti sustava postaje suvišan, međutim, dio funkcionalnosti se i dalje koristi