Operativni CRM za evidenciju defibrilatora i druge medicinske opreme

 • Izrada aplikacije prema klijentovim željama
 • Responzivna web aplikacija
 • Evidencija defibrilatora, ormarića i druge medicinske opreme
 • Praćenje lokacija, statusa i dostupnosti defibrilatora
 • Radni nalozi i tehnički pregledi opreme
 • Jednostavan prikaz tehničkih pregleda pred istekom
 • Jednostavan pregled predstojećih intervencija zbog isteka roka trajanja
 • Evidencija odbijenih ponuda za tehnički pregled
 • Evidencija svih prethodnih unosa (verzioniranje)
 • Višejezično sučelje
 • Mogućnost korištenja na više tržišta, uz separaciju podataka
 • Granularna kontrola pristupa